Landstate is een onafhankelijke bemiddelaar die niet alleen grondeigenaren adviseert en projecten begeleidt, maar ook zelf initiatieven ontwikkelt voor nieuwe invullingen van gronden en binnenstedelijke locaties. Speerpunten zijn daarbij het bijeenbrengen en verbinden van partijen, haalbare investeringen, duurzame exploitaties, draagvlak en communicatie. Wij werken in opdracht van gemeenten, woningcorporaties, beleggingsmaatschappijen en particulieren.

De concepten vertalen wij in een efficient en betaalbaar ontwerp, een duurzaam beheer- en exploitatieplan en de benodigde contracten. Landstate kan het gehele ontwikkelproces voor u begeleiden.

Met jarenlange ervaring in het vastgoed en zeer grote kennis van de lokale markt brengen wij partijen tot elkaar en grond in balans.