Schakel tussen boer en business

Vele agrarische gebieden zullen in de toekomst een andere bestemming krijgen; er zullen woningen of bedrijventerreinen gebouwd worden. Weinig agrariers zijn op de hoogte van de plannen die provincies met landbouwgronden hebben. Landstate is wel op de hoogte of uw agrarisch eigendom in de toekomst in aanmerking komt voor huizenbouw, ontwikkeling van een bedrijventerrein of natuurgebied. Het proces dat vervolgens in werking treedt, is een ingewikkeld proces waarbij veel vakkennis komt kijken.

Het begint met wat uw grond waard is en hoe lang u uw werk nog kunt verrichten. Wat zijn de voor- en nadelen bij een eventuele verkoop? Hoe moet dit juridisch geregeld worden. Als eigenaar hoeft u dit proces niet alleen door te maken. LEYGRAAF adviseert en ondersteunt u hierbij. Warme grond wordt immers een keer in een boerenleven verkocht, dat moet wel naar tevredenheid verlopen.