Wij zijn de schakel tussen grond en business

Ons land heeft vele locaties die nu nog agrarisch gebied zijn. In de toekomst zullen meerdere van deze locaties een andere bestemming krijgen; er zullen woningen of bedrijventerreinen gebouwd worden. Landstate is expert in het initiëren van dergelijke projecten. Bij deze nieuwbouwprojecten zijn doorgaans veel partijen betrokken: lokale en regionale overheden, eigenaren, investeerders, projectontwikkelaars en belangenorganisaties. Om al deze partijen op een lijn te krijgen is deskundigheid en expertise noodzakelijk. Wij fungeren in dit proces als onafhankelijke bemiddelaar. Wij zijn de schakel tussen grond en business.

Wij staan klaar met een team van deskundigen om dergelijke projecten inhoudelijk goed te kunnen begeleiden. Wij beschikken over diepgaande, brede en actuele kennis op het gebied van diverse nota’s; van planologische kernbeslissingen tot streek- en bestemmingsplannen. Landstate werkt op landelijk niveau en is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, zowel op de markt als in de politiek. Het geven van projectadviezen, verwerving van grond en vervaardigen van duidelijke rapportages is voor onze deskundigen een dagelijkse bezigheid. Die expertise stelt ons in staat om grond scherp aan te kopen.

Landstate brengt als neutrale partner de weegschaal in balans.

Met name één specifiek en zeer belangrijk onderdeel van de hele procedure willen wij extra benoemen. Dat is het contact met de grondeigenaar; de agrariër. Het hele project staat of valt met de verkoop van zijn grond. Het is een tijdrovend en intensief proces om een relatie op te bouwen met een agrariër die het land in bezit heeft. Landstate beheerst dit proces als geen ander en neemt die zorg graag uit handen. Wij kennen niet alleen de locaties, wij kennen ook de eigenaren van deze locaties. Met onze ervaring en expertise brengen wij partijen nader tot elkaar. Dit doen wij op een effectieve, onafhankelijke en betrouwbare wijze.